Specjalizacja pediatryczna - dla pielęgniarek

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego przeznaczona jest dla pielęgniarek.

Celem szkolenia jest:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym oraz chorym, w tym:

  • rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych;
  • edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny;
  • współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 810 godzin dydaktycznych, podzielone na zajęcia teoretyczne oraz staże.

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia specjalizacji: zrealizowanie (do dnia zakończenia specjalizacji) kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), EKG oraz Wywiad i badanie fizykalne.
Wymóg posiadania kursów EKG i RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
- są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
- posiadają dyplom ratownika medycznego,
- lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).    

Wymóg legitymowania się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. lub dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r., a także osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

PLAN NAUCZANIA SPECJALIZACJI:

 

 

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

 

Podstawy pielęgniarstwa pediatrycznego

40

   –

40

 

Dziecko zdrowe

60

Podstawowa opieka zdrowotna z gabinetem szczepień

35

123

Szkoła podstawowa

28

 

Dziecko w chorobie ostrej

40

Oddział pediatryczny

35

131

Oddział chirurgii dziecięcej

35

Oddział zakaźny dziecięcy

21

 

Dziecko w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

25

Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci

21

60

Zespół ratownictwa medycznego

14

 

Dziecko z chorobą przewlekłą

70

Oddział pediatryczny o profilu neurologicznym, endokrynologicznym, reumatologicznym, nefrologicznym lub gastroenterologicznym ]

35

105

 

Dziecko niepełnosprawne

40

Oddział rehabilitacji albo Oddział rehabilitacji neurologicznej (neurologii)

21

75

Szkoła integracyjna albo Szkoła specjalna dla dzieci

14

 

Dziecko z chorobą nowotworową

35

Oddział onkologii dziecięcej/Oddział onkologii i hematologii dziecięcej

21

70

Oddział chemioterapii dziennej/Oddział chemioterapii ambulatoryjnej

14

 

Opieka paliatywna w pediatrii

15

Hospicjum dla dzieci stacjonarne albo domowe

14

29

 

Pediatria

25

Dom małego dziecka

14

42

Oddział psychiatrii dzieci i młodzieży

28

ŁĄCZNIE

460

 

350

810

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

x

Zostaw swój adres e-mail i otrzymaj jedyny, wyjątkowy i bezpłatny kurs online!Upewnij się, że to Twój właściwy e-mail bo na niego wyślemy dostęp do darmowego kursu.