Specjalizacja - opieka długoterminowa - dla pielęgniarek

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki długoterminowej przeznaczona jest dla pielęgniarek

Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nadprzewlekle chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 967 godzin dydaktycznych - podzielone na zajęcia teoretyczne oraz staże.

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia specjalizacji: zrealizowanie (do dnia zakończenia specjalizacji) kursów specjalistycznych Leczenie ran oraz Wywiad i badanie fizykalne.  

Wymóg legitymowania się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. lub dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r., a także osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

 PLAN NAUCZANIA SPECJALIZACJI:

 

 

 

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

 

Organizacja systemu opieki długoterminowej

45

-

-

45

 

Problemy zdrowotne, psychologiczne i społeczne osób przewlekle chorych neurologicznie

55

Szpitalny oddział/klinika neurologii

35

90

 

Specjalistyczna opieka nad przewlekle chorym diabetologicznie

20

Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa albo Szpitalny oddział/klinika diabetologii

35

55

 

Wybrane aspekty terapii i pielęgnowanie przewlekle chorych pulmonologicznie i reumatologicznie

17

Szpitalny oddział/klinika pulmonologii

14

45

Szpitalny oddział/klinika reumatologii

14

 

Choroby serca i naczyń oraz stany zagrożenia życia u przewlekle chorych kardiologicznie

50

Szpitalny oddział/klinika:

-kardiologii albo

-chorób wewnętrznych albo

-leczenie nadciśnienia tętniczego albo

-chorób naczyń

21

71

 

Gerontologia kliniczna i pielęgnowanie chorych w starszym wieku

50

Szpitalny oddział geriatryczny albo Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa albo

Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku

35

85

 

Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad chorymi wentylowanymi mechaniczne i w stanie apalicznym

40

Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

35

110

Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Hospicjum stacjonarne (oddział lub pododdział dla pacjentów w stanie apalicznym)

35

 

Udział pielęgniarki w leczeniu żywieniowym pacjentów przewlekle chorych

45

-

-

45

 

Problemy zdrowotne, psychologiczne i społeczne osób upośledzonych umysłowo

30

Dom pomocy społecznej dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie albo Ośrodek terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie albo Warsztaty terapii zajęciowej

21

51

 

Problemy somatyczne i psychospołeczne osob z zaburzeniami psychicznymi

40

Szpitalny oddział psychiatryczny albo Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (pobyt dzienny lub całodobowy) albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

35

75

 

Promocja zdrowia psychicznego

30

-

-

30

 

Rehabilitacja osób przewlekle chorych w wybranych stanach klinicznych

50

Oddział rehabilitacji albo Zakład rehabilitacji leczniczej albo Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

35

85

 

Zagadnienia opieki paliatywnej

35

Szpitalny oddział paliatywno-hospicyjny albo Hospicjum stacjonarne albo Hospicjum domowe (dla dorosłych lub dzieci)

35

70

ŁĄCZNIE

617

 

350

967

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

x

Zostaw swój adres e-mail i otrzymaj jedyny, wyjątkowy i bezpłatny kurs online!Upewnij się, że to Twój właściwy e-mail bo na niego wyślemy dostęp do darmowego kursu.