aktualności arrow oferta arrow Szkolenia specjalizacyjne arrow organizacja i zarządzanie - dla pielęgniarek i położnych


Firma Przyjazna Seniorom

Organizatorzy

Rzetelna Firma

Polska Izba Firm Szkoleniowych             Wiadomość HTML?


organizacja i zarządzanie - dla pielęgniarek i położnych

Szkolenie Specjalizacyjne w dziedzinie „Organizacji i Zarządzania” przeznaczone jest dla pielęgniarek i położnych. Celem szkolenia jest kształtowanie i rozwijanie praktycznych umiejętności kierowniczych oraz przekazanie pielęgniarkom, położnym uzupełniającej wiedzy niezbędnej do sprawnego zarządzania w systemie opieki zdrowotnej i współuczestniczenia w osiąganiu celów tego systemu. Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 965 godzin dydaktycznych, z podziałem na: 

Zajęcia teoretyczne:
Elementy psychologii /15 godz./
Dydaktyka z elementami edukacji medycznej /15 godz./
Socjologia zdrowia i choroby /15 godz./
Etyka, deontologia i prawo /15 godz./
Polityka społeczna i zdrowie publiczne /30 godz./
Teorie pielęgnowania /15 godz./
Badania naukowe w pielęgniarstwie /15 godz./
Rozwój zawodowy /15 godz./
Systemy ochrony zdrowia na świecie / 50 godz./
Transformacja systemu ochrony zdrowia w Polsce /65 godz./
Rynek potrzeb zdrowotnych i finansowanie zakładów opieki zdrowotnej /70 godz./
Podstawy zarządzania /80 godz./
Kierowanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej /75 godz./
Diagnoza funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej /45 godz./
Kierowanie zmianami /45 godz./
Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów /45 godz./
Wybrane zagadnienia prawa pracy w zakładach opieki zdrowotnej /45 godz./
Informatyka i statystyka w zakładach opieki zdrowotnej /170 godz./ 

Zajęcia praktyczne:
Wzorcowa placówka ochrony zdrowia lecznictwa otwartego lub zamkniętego /140 godz./


Trwają nabory na edycje w Sopocie, Bydgoszczy i Olsztynie.

 

WYŚLIJ WNIOSEK - pielęgniarki! 

WYŚLIJ WNIOSEK - położne!