aktualności arrow oferta arrow Szkolenia specjalizacyjne arrow pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - dla pielęgniarek


Firma Przyjazna Seniorom

Organizatorzy

Rzetelna Firma

Polska Izba Firm Szkoleniowych             Wiadomość HTML?


pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - dla pielęgniarek

Szkolenie Specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” przeznaczone jest dla pielęgniarek. Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki do prowadzenia, koordynowania, nadzorowania, pielęgnowania chorych znieczulanych i w stanie zagrożenia życia zgodnie z najnowocześniejszymi metodami i technikami działań pielęgniarskich. Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 1185 godzin dydaktycznych, z podziałem na: 

Zajęcia teoretyczne:
Elementy psychologii /15 godz./
Dydaktyka z elementami edukacji medycznej /15 godz./
Socjologia zdrowia choroby /15 godz./
Etyka, deontologia i prawo /15 godz./
Organizacja i zarządzanie z elementami ekonomiki ochrony zdrowia /30 godz./
Polityka społeczna i zdrowie publiczne /30 godz./
Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne /100 godz./
Teorie pielęgnowania /15 godz./
Badania naukowe w pielęgniarstwie /15 godz./
Rozwój zawodowy /15 godz./
Informatyka i statystyka w praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych /30 godz./
Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne /98 godz./
Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej terapii /112 godz./
Ratownictwo medyczne /15 godz./ 

Zajęcia praktyczne:
Oddziały internistyczny /21 godz./
Oddział intensywnej opieki medycznej lub Oddział intensywnej opieki kardiologicznej /14 godz./
Blok operacyjny na oddziale chirurgii dorosłych /35 godz./
Blok operacyjny na oddziale pediatrycznym /35 godz./
Blok operacyjny na oddziale ortopedii /35 godz./
Blok operacyjny na oddziale laryngologii i chirurgii szczękowej /35 godz./
Blok operacyjny na oddziale okulistycznym /35 godz./Blok operacyjny na oddziale ginekologii i położnictwa /35 godz./
Blok operacyjny na oddziale kardiochirurgii /35 godz./
Blok operacyjny na oddziale neurochirurgii /35 godz./
Ambulatorium (chirurgia jednego dnia) /35 godz./
Intensywna opieka dorosłych /105 godz./Intensywna opieka dzieci /105 godz./
Oddział dializ otrzewnowych /35 godz./
Oddział hemodializ /35 godz./
Oddział pomocy doraźnej /35 godz./

wyślij wniosek