aktualności arrow oferta arrow Kursy kwalifikacyjne arrow pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania (medycyna szkolna) - dla pielęgniarek


Firma Przyjazna Seniorom

Organizatorzy

Rzetelna Firma

Polska Izba Firm Szkoleniowych             Wiadomość HTML?


pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania (medycyna szkolna) - dla pielęgniarek
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania przeznaczony jest dla pielęgniarek. Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnej pracy na stanowisku środowiskowej pielęgniarki szkolnej.Kurs kwalifikacyjny koncentruje się na kształtowaniu umiejętności pozwalających pielęgniarce pełnić następujące role:- profesjonalisty wspierającego ucznia w zdrowiu i rozwoju poprzez diagnostykę, pielęgnację, opiekę (profilaktyka zaburzeń, pomoc w chorobie i niepełnosprawności),- doradcy w sprawach zdrowia, promotora zdrowia, edukatora, współtwórcy i współwykonawcy programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej realizowanych w szkole i poza szkołą na rzecz ucznia. Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 487 godzin dydaktycznych, z podziałem na:


Zajęcia teoretyczne:
Elementy psychologii /15 godz./
Elementy socjologii /15 godz./
Elementy etyki i prawa /15 godz./
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna /15 godz./
Zakażenia w placówkach ochrony zdrowia /15 godz./
Organizacja pracy pielęgniarskiej /15 godz./
Problemy zawodowe pielęgniarek i położnych /15 godz./
Postępowanie w stanach zagrożenia życia /15 godz./
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania /30 godz./
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w środowisku nauczania i wychowania /15 godz./
Pediatria społeczna i medycyna szkolna /30 godz./
Klinika chorób i zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży /45 godz./
Wybrane elementy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży /15 godz./
Wybrane elementy socjologii /15 godz./

 


Zajęcia praktyczne:

- gabinet pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania /70 godz./
- praktyka pielęgniarki rodzinnej /35 godz./
- szkoła integracyjna lub specjalna /35 godz./
- poradnia rehabilitacyjna lub ośrodek gimnastyki korekcyjnej /14 godz./
- pogotowie opiekuńcze lub dom dziecka /14 godz./
- poradnia psychologiczno-pedagogiczna /14 godz./
- oddział zdrowia psychicznego lub poradnia zdrowia psychicznego /21 godz./
- poradnia uzależnień /14 godz./

  

wyślij wniosek