aktualności arrow oferta arrow Kursy kwalifikacyjne arrow pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - dla pielęgniarek


Firma Przyjazna Seniorom

Organizatorzy

Rzetelna Firma

Polska Izba Firm Szkoleniowych             Wiadomość HTML?


pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - dla pielęgniarek
Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” przeznaczony jest dla pielęgniarek. Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki podejmującej pracę w jednostkach anestezjologii i intensywnej terapii medycznej do pełnienia funkcji zawodowych pielęgniarki anestezjologicznej i intensywnej opieki. Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 530 godzin dydaktycznych, z podziałem na:


Zajęcia teoretyczne:
Elementy psychologii /15 godz./
Elementy socjologii /15 godz./
Elementy etyki i prawa /15 godz./
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna /15 godz./
Zakażenia w placówkach ochrony zdrowia /15 godz./
Organizacja pracy pielęgniarskiej /15 godz./
Problemy zawodowe pielęgniarek i położnych /15 godz./
Postępowanie w stanach zagrożenia życia /15 godz./
Leczenie krwią /15 godz./
Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne /45 godz./
Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece /60 godz./
Farmakoterapia w anestezjologii i intensywnej terapii /30 godz./
Zakażenia szpitalne w anestezjologii i intensywnej terapii /15 godz./

Zajęcia praktyczne:
Blok operacyjny wieloprofilowy dorosłych /70 godz./
Blok operacyjny wieloprofilowy dzieci /35 godz./
Blok operacyjny położniczo – ginekologiczny /35 godz./
Oddział intensywnej opieki dorosłych /70 godz./
Oddział intensywnej opieki dzieci /35 godz./ 


wyślij wniosek